کبد: نارسایی‌های کبدی  insuffisance hepatique
نارسایی اعمال کبد به غیر از موارد ناشی از بیماری‌های سخت مانند سرطان کبدی، هپاتیت و غیره معمولا ارتباط به عدم ترشح کافی صفرا و غیرعادی بودن مجاری صفراویدارد که به صورت اختلالات هضمی عارض می‌شود.
مهمترین گیاه موثر در رفع ترشحات صفرا و تسهیل خروجآن از مجاری صفرا و همچنین رفع اختلالات ناشی از آن‌ها گیاه باباآدم می‌باشد.
باباآدم: arctium Lappa L.
خواص: مدر، افزایش دهنده ترشحات صفرا، موثر در رفع نارسایی‌های کبدی ناشی کمبود ترشحات صفرا، دفع‌کننده رسوبات صفراوی و ادراری و ...
طریقه مصرف: ۴۰ تا ۶۰ گرم ریشه گیاه را در یک لیتر آب در حال جوشیدن به مدت پنج دقیقه بریزید
میزان مصرف: ۳ فنجان در روز